GDPR

CS_265_04.jpg
 
 

HOS OSS KAN DU KÄNNA DIG TRYGG.

Det är viktigt för oss på Rent&buy att du känner dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss, därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar om dig. General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och gäller inom hela EU. I och med denna nya lag har vi förtydligat vår integritetspolicy, som förklarar hur vi sparar och analyserar din personliga information. Du kan läsa den här.

 

Hör gärna av dig till oss på info@rentandbuy.seom du har några frågor eller vill att vi tar bort dina personuppgifter från vårt system. 

Vänliga hälsningar


Rent&buy


Vi skyddar dina personuppgifter

 

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din orderhistorik. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer dataskyddsregler, samt interna riktlinjer och rutiner.

Hantering av personuppgifter inom Rent&buy

Rent&buy AB behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås eller uppdrag lämnas, eller i övrig samband med en kundrelation. Vid inledande av en kundrelation och vid vissa betalningar kan vi komma att kontrollera personuppgifterna mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldigeller har rätt att tillämpa för att säkerställa att kundrelationen kan inledas och betalning genomföras. Vissa uppgifter är vi också skyldiga att lämna till olika myndigheter.

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, nummer, e- mail och leveransadress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner. 

Vi kan även använda de uppgifter vi har om dig för att lämna relevant information om och marknadsföring av våra egna, Rent&buy ABs samarbetspartners varor och tjänster, samt event. 

 

 

Situationer när Rent&buy AB behandlar dina personuppgifter

·      Om du lägger en order hos Rent&buyABkommer Rent&buy AB att behandla dina personuppgifter för att kunna hantera ordern/köpet. 

·      Om du söker jobb hos Rent&buy AB kommer bolaget att behandla de uppgifter som du lämnar till dem, t.ex. CV och personligt brev, för att hantera rekryteringsprocessen. 

·      Registrerar du dig för vårt nyhetsbrev kommer Rent&buy AB att skicka marknadsföring till dig i form av nyheter och inbjudningar till event. 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag). Du kan även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. 

Rent&buy ABs policy för datahantering och cookies

 

Rent&buy  AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt. 

I Rent&buy AB (”Företaget”) policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som ingår under på en webbplats som administreras av Företaget.

Företaget är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

·       Här kan du se en sammanfattning över vad som händer på webbplatsen under ditt besök 

Vi spårar din webbaktivitet och kan komma att använda den i marknadssyfte 

·       Vi samlar in personuppgifter vid särskilda tillfällen i syfte för marknadskommunikation, 

produktinformation och kundkommunikation 

·       Vi behandlar angivna personuppgifter genom att skicka in dem i integrerade system 

·       Vi sparar personuppgifter i vårt system för marknadsanalys 

·       Vi utför automatisk profilering baserat på webbaktivitet, och din profil kan användas i marknadssyfte.

Personuppgifter vi samlar in

Rent&buy AB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, adress, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer och e-postadress. Företaget kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård. 

Rent&buy AB registrerar, eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med: 

1.     Du lägger en order 

2.     När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen. 

3.     Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala media. 

4.     Om du anmäler dig till Företagets nyhetsbrev. 

5.     Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, 

webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket. 

 

 

Insamling med samtycke

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på hemsidan (t.ex. prenumerera på nyhetsbrev, ta del av erbjudanden mm.) så samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, telefonnummer och e- postadress) får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter. 

Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig. 

När du besöker vår hemsida samtycker du även till att vi får lägga cookies, både så kallad förstaparts och tredjeparts cookies på din dator. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende. 

Hur vi använder insamlad information

Företaget behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten: 

1.     För att fullgöra orders via en av de plattformar som erbjuds av Företaget; 

2.     Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev; 

3.     Uppgifter om orders lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär; 

4.     För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar; 

5.     För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå; 

6.     För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster. 

7.     Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster 

8.     För att skicka dig information och marknadsföring via, e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier 

9.     För att kontakta dig e-post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring; 

10.  För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Företaget genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används; 

11.  För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer; 

 

 

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag/samarbetspartners som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. orderhantering och reklamation för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 

Om cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress och cookies. 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Företaget ger du din tillåtelse till att Företaget registrerar och lagrar uppgifter om vad du lagt för ordrar samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Företaget att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om Företaget använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. 

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss. 

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Uppgifter kommer gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga. Viss information kan behållas längre då det krävs pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. 

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. 

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på: 

Rent&buy AB, 556668-9252

 

Rent&buy.se

Hammarby Allé 51

120 30 Stockholm

Denna policy gäller från och med 2018-05-25